Sözleşme

Kurumsal Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); “Büyükdere Cd. Quasar Tower No:76, 34394 Şişli” adresinde mukim GROUP EURASIA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET LTD ŞTİ. (bundan böyle kısaca "Eurasiaimex" olarak anılacaktır) ile www.eurasiaimex.com “Portal”ına üye olmak için işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile ayrılmaz parçası olan eklerine ve “Portal”da yer alan şartlar ile kurallara onay veren "Kurumsal Üye" arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. "Eurasiaimex" B2B(Business to Business) iş yapısını müşterilerine sunar.

2. Tanımlar

“Portal”: www. eurasiaimex.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “Eurasiaimex”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 “Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu “Üyelik Sözleşme”de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcıya verilen isimdir.

“Kurumsal Üyelik” (“Üyelik”): “Kurumsal Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki “Kurumsal Üyelik” formunu doğru ve gerçek bilgilerle eksiksiz olarak doldurması üzerine ve “Eurasiaimex” tarafından yapılan bildirim ile kazanılan statüdür. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir, “Üyelik” işlemleri tamamlanmadan “Kurumsal Üye” olunamaz. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “Eurasiaimex” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “Eurasiaimex” gerekli görmesi halinde “Kurumsal Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“Firma”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “Eurasiaimex” ürünüdür. Eurasiaimex üyelerine sadece aylık ödeme tipinde tek bir kurumsal üyelik imkanı sağlar. Bu ürüne sahip olmadan “Portal”ın  “Üye”lerine sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanılamaz.

“Alt Kullanıcı”: Firma sahibi Kurumsal Üye’nin vermiş olduğu yetki çerçevesinde ilgili “Firma”yı kullanabilen ve “Kurumsal Üye”nin tabi olduğu tüm kurallara uymakla yükümlü olan gerçek kişidir. “Alt Kullanıcı”lar da “Eurasiaimex”in “Kurumsal Üye”leridir.

  “İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeleri ifade eder.

 “Tekliflerim”: Kurumsal üye firmanın, “Eurasiaimex” tarafından onaylanmış alıcı üye firmalardan, ürünleri için fiyat tekliflerini ifade eder.

“Numunelerim”: Kurumsal üye firmanın, “Eurasiaimex” tarafından onaylanmış alıcı üye firmalardan, numune ürün talepleriniifade eder.

3. “Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Eurasiaimex” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. "Kullanıcı", işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, “Üyelik”e ve “Hizmetler”e ilişkin “Eurasiaimex” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4. İçerik Hükümleri

4.1 Teklif Gönderme ve Cevaplama:

4.1.1 “Eurasiaimex” onayı ile portala üye olmuş firmalar ile bu firmaların ihtiyacı olan ürünleri bulunduran firmaların, ticaret yapabilmeleri için anlaşma zemininin hazırlanmasıdır. Firmalar arasındaki anlaşmazlıklardan “Eurasiaimex” kesinlikle sorumlu değildir. Eurasiaimex, firmalar arasındaki teklif bilgilerini diğer firmalarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

4.2 Numune Talebi:

4.2.1 “Eurasiaimex” onayı ile portala üye olmuş firmalar ile bu firmaların ihtiyacı olan ürünleri bulunduran firmaların, ürün ön onayı için, eser miktarda, bedelsiz ürün alış verişi zemininin hazırlanmasıdır. Firmalar arasındaki anlaşmazlıklardan “Eurasiaimex” kesinlikle sorumlu değildir.